Actiu: Ok

Codi: ECO2017-87069P

Entitat que concedeix: Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat

Investigadores principals: Anna Sanz-de-Galdeano i M. Ángeles Carnero

Període: de 1/01/2018 a 31/12/2021