Eleccions Consell de Departament 2023

Convocatòria d’eleccions Calendari electoral Comissió electoral Acta de constitució de la comissió electoral Imprés sol·licitud adscripció a un cos Les candidatures es podran presentar del 4 al 24 d’abril, tots dos inclusivament, mitjançant “Instància genèrica electrònica” (disponible en UACloud ===> eAdministració ===> Tràmits ===> Instància Genèrica), adjuntant el següent imprés que es dirigirà a la…