Actiu: No

Codi: ECO2015-70540-P

Entitat que concedeix: Ministeri d’Economia i Competitivitat i cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i Unió Europea

Investigador principal: Fidel Pérez

Període: de 01/01/2016 a 31/12/2017