Una de les revistes d’economia general més importants del món, The Review of Economic Studies, ha publicat un article de la nostra col·lega Marianna Battaglia juntament amb altres dos investigadors, Selim Gulesci del Trinity College Dublin i Andreas Madestam de la Universitat d’Estocolm.

Considerada una de les 5 principals revistes d’economia, la també coneguda com REStud, ha inclòs aquest article en el seu últim número, titulat Flexibilitat de pagament i assumpció de riscos: evidència experimental de contractes de crèdit”.

Segons els autors, una opinió molt estesa és que les petites empreses dels països en desenvolupament no poden realitzar inversions rendibles per la falta d’accés als mercats de crèdit i assegurances. Una solució és oferir flexibilitat de pagament en els contractes de crèdit. La flexibilitat de pagament alleuja la restricció creditícia, ja que permet una major despesa durant la fase inicial, i ofereix assegurances en cas de fluctuacions en els ingressos. En un experiment de camp entre clients de microfinances tradicionals i grans prestataris garantits a Bangladesh, els investigadors assignen aleatòriament l’opció de retardar fins a dos pagaments mensuals en qualsevol moment durant un cicle de préstec de 12 mesos. El contracte flexible condueix a millores substancials en els resultats comercials dels clients de microfinances tradicionals, impulsades pels prestataris en la cua superior de la distribució.

A més, els autors troben un impacte significatiu en el nivell socioeconòmic, combinat amb taxes d’incompliment més baixes. Mostren teòrica i empíricament que aquests efectes són induïts per un augment en l’assumpció de riscos empresarials, la qual cosa implica que el mecanisme principal és la provisió d’assegurances. La flexibilitat de pagament també atrau a prestataris menys poc inclinats al risc i interessats ​​en l’expansió empresarial. Al mateix temps, els efectes per al préstec més gran són molt més modestos. Les nostres troballes suggereixen que la falta d’assegurança és una limitació important per a les petites empreses, però que un producte financer simple que augmente la flexibilitat de pagament pot ser una eina eficaç per a permetre el creixement empresarial.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.